Besöksadress

Deje Husplåt AB

Östanvindsgatan 5

652 21 KARLSTAD

Faktureringsadress:

Deje Husplåt AB

faktura@dejehusplat.se

Stefan Öberg

VD

054 – 820 10 00

sterfan.oberg@platpartnergruppen.se

Erik Lindberg

Platschef/Projektledare

054 – 820 10 02

erik.lindberg@dejehusplat.se

Dag Edwall

Verkstad

070 - 261 68 10

dag.edwall@dejehusplat.se

Håkan Fransson

Projektledare/Försäljning

054 – 820 10 04

hakan.fransson@dejehusplat.se

Annelie Claesson

Administration

054-8201003

annelie.claesson@dejehusplat.seHitta till oss

Deje Husplåt AB
Östanvindsgatan 5
652 21 KARLSTAD