Tak– och fasadrenovering där vi tar totalansvaret för hela yttre renoveringen oavsett material. Vi samordnar arbetena och ni som kund får bara en entreprenör att vända er till. Vi utför renoveringar med material så som tex.. putsade fasader, träfasader, tegeltak, skiffertak, tätskikt, plåt mm.