Service, reparationer och underhåll av plåt och tätskiktarbeten åt alla.
Vår service.- och underhållsavdelning utför:

  • Reparationer och underhåll av plåt och tätskikt
  • Omläggning av tegeltak samt träarbeten
  • Smidesarbeten i mindre omfattning. Vi specialtillverkar räcken, grindar, utsmycknigar på tak mm
  • Arbeten med alla material, rostfritt, koppar etc.
  • Utbyte och nyinstallation av takfönster. Vi är certifierade montörer.
  • Renovering av kyrktak och utsmyckningar.
  • Arbeten med rope access på svåråtkomliga ställen där man inte kommer åt med lift eller det är för kostsamt eller svårt att bygga ställning.