Är ditt tak i gott skick men i behov av ny färg så kan det vara ett bra alternativ att måla om. Metod för rengöring väljs utifrån vilken typ av beläggning som taket har idag. Vi vattenblästrar eller skrapar bort befintlig färg innan vi målar.